Νικόλαος Γιαννόπουλος: WordPress for Offline Phonegap Hybrid Mobile Application with Geo Sniffing

Continue the discussion

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Published

January 30, 2017

1. Προετοιμασία WordPress
1.1. Δημιουργία Custom Fields βάση του περιεχόμενου της εφαρμογής
1.2. Χρήση posts & taxonomies για την καταχώρηση και επεξεργασία περιεχομένου
1.3. Εξαγωγή Περιεχομένου
1.3.1. Δημιουργία εξαγωγής & ενημέρωση περιεχόμενου εφαρμογής μέσω JSON (Offline Application)
1.3.2. Χρήση JSON Rest Api για online εφαρμογές

2. Phonegap Tips & Tricks
2.1. Βασικές βιβλιοθήκες για ελαχιστοποίηση αποκρίσεων και native feeling
2.2. Ανάλυση Βασικών συναρτήσεων για ορθή λειτουργία
2.3. Καταχώρηση περιεχομένου για offline περιήγηση
2.4. Χρήση data-attributes για ελαχιστοποίηση χρήσης threads από τη συσκευή
2.5. Εύκολη Αλλαγή Γλώσσας ανάλογα με το χρήστη (localization)

3. Κατασκευή Analytics για offline εφαρμογή
3.1. Στατιστικά ανά άρθρο και call to action
3.2. Ασφαλής επικοινωνία με το server και καταγραφή στην βάση
3.3. Geo sniffing ανώνυμης χρήσης
3.3.1. Απεικόνιση τοποθεσιών χρηστών στο χάρτη ανα συσκευή, ανά άρθρο ανάγνωσης κτλ.
3.3.2. Ποσοστό μετατροπής ανάγνωσης άρθρου – επιχείρησης σε επίσκεψη (customer converge rate)

Presentation Slides »

Rate this:

Event

WordCamp Athens 2016 19

Speakers

Νικόλαος Γιαννόπουλος 1

Tags

Mobile 52
Phonegap 1

Language

Greek/ελληνικά 48

Download
MP4: Low, Med, High, Original
OGG: Low
Subtitles
Subtitle this video →
Producer
%d bloggers like this: