Βασίλης Καρκατζούνης: Data Protection 101 for Developers

Continue the discussion

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Published

March 5, 2018

Βασικές αρχές και οδηγίες για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από developers, ενόψει και της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεόμενων (GDPR).

Presentation Slides »

Rate this:

Event

WordCamp Athens 2017 17

Speakers

Βασίλης Καρκατζούνης 1

Tags

data 13
security 283

Language

Greek/ελληνικά 47

Download
MP4: Low, Med, High
OGG: Low
Subtitles
Subtitle this video →
Producer
%d bloggers like this: