Μαρία Άννα Τανάγια: Crowdsourcing Δημοσιογραφία στο Publishit Magazine

Continue the discussion

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Published

March 4, 2019

Το publiSHIT magazine είναι ένα περιοδικό (δημιουργημένο στην πλατφόρμα WordPress) στο οποίο όλοι ανεξαιρέτως μπορούν να γίνουν αρχισυντάκτες, συντάκτες ή πρωταγωνιστές. Η ιστορία του άρχισε ως case study για τη διπλωματική της Μαρίας-Άννας στη Δημοσιογραφία και τα Νέα Μέσα, αλλά συνεχίστηκε ανατρεπτικά και απέσπασε βραβείο στα Regional Awards 2017. Στην παρουσίασή της, θα αναφερθεί στην ιστορία του μέσου αναλυτικότερα, στη συμμετοχική δημοσιογραφία, στη δημιουργία πρωτογενούς περιεχομένου αλλά και στο ρόλο των social media για μια ολοκληρωμένη digital παρουσία.

PubliSHIT magazine is a magazine (created on the WordPress platform) in which everyone can become editor-in-chief, editor or protagonist. Its’ story began as a case study for Maria-Anna’s diplomacy in Journalism and New Media, but continued subversive and won an award at the Regional Awards 2017. In her presentation she will refer to the story of the media in more details, participatory journalism, primary content, but also to the role of social media for an integrated digital presence.

Presentation Slides »

Rate this:

Event

WordCamp Thessaloniki 2018 15

Speakers

Μαρία Άννα Τανάγια 1

Tags

Crowdsourcing 2

Language

Greek/ελληνικά 47

Download
MP4: Low, Med, High
OGG: Low
Subtitles
Subtitle this video →
Producer
%d bloggers like this: