Θάνος Λεοντάρης: Legalese (Νομικά για Αρχάριους)

Continue the discussion

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Published

March 22, 2019

Διαπιστώνει, λόγω της ιδιότητας του ως δικηγόρου, και διότι ασχολείται κυρίως με την συμβουλευτική δικηγορία πως πολλές φορές επαγγελματίες με εμπειρία ετών «πέφτουν» σε παγίδες (που ενώ ως νομικός θεωρεί πως ήταν κάτι που μπορούσε να αποφευχθεί) που κοστίζουν σε έναν επαγγελματία/επιχείρηση. Ως εκ τούτου, θα εκθέσει τους συμμετέχοντες σε κάποια ζητήματα που χρειάζεται να λάβουν υπόψη κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας τους με βιωματικό τρόπο. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας παραδείγματα που έχουν τύχει στον ίδιο και μαθήματα που αποκόμισε από την εμπειρία του. Οι τομείς αυτοί είναι ζητήματα IP, soft GDPR και τέλος φορολογικά/διοικητικά ζητήματα αδειών κλπ. ώστε να κατανοήσουμε κάποιους κινδύνους που ελλοχεύουν σε συναλλαγές/δραστηριότητες.

He finds, as a lawyer, since he is mainly involved in advisory counseling, that many times professionals with «years of experience» fall in traps ( while he thinks it was something that could be avoided), which cost a lot for a professional/company. Therefore, he will expose the participants to some issues that they need to take into account during their activity in an experiential manner. That is, using examples of what he has already experienced and the lessons he has learned from these. These areas are IP issues, soft GDPR, and tax / administrative licensing issues etc. in order for us to understand some risks in hiding in trading / activities.

Presentation Slides »

Rate this:

Event

WordCamp Thessaloniki 2018 15

Speakers

Θάνος Λεοντάρης 1

Tags

Legalese 2

Language

Greek/ελληνικά 47

Download
MP4: Low, Med, High
OGG: Low
Subtitles
Subtitle this video →
Producer
%d bloggers like this: