Βαγγέλης Παπαϊωάννου: Headless WordPress

Continue the discussion

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Published

September 19, 2019

“Ανάπτυξη ιστοσελίδων με τη χρήση του GatsbyJS (static site generator) και του WordPress ως data source, git + deployment στο Netlify.Ασφαλή, πραγματικά γρήγορα και SEO optimized websites / PWA.
– Τι είναι και ποια τα οφέλη του JAMstack
– Τι είναι τα Static generators, εισαγωγή/παρουσίαση στο/του – GatsbyJS
– Netlify CDN
– GraphQL / Rest API
– Headless WordPress
– GatsbyJS + React + WordPress
– Οφέλη και case studiesΘα υπάρχει repository με το κώδικα καθώς και demo website. “

Presentation Slides »

Rate this:

Event

WordCamp Athens 2019 16

Speakers

Βαγγέλης Παπαϊωάννου 1

Tags

WordPress 351

Language

Greek/ελληνικά 47

Download
MP4: Low, Med, High, Original
OGG: Low
Subtitles
Subtitle this video →
Producer
%d bloggers like this: