‘visejezicnost’ Videos

  • Goran Seric: WordPress i visejezicnost

    Goran Seric: WordPress i visejezicnost

    WordCamp Croatia 2015Speaker: Goran Seric

    January 11, 2016 — WordPress kao platforma ne pruža podršku za višejezičnost “out of the box” ali WordPress kao ekosustav nudi nekoliko rješenja koja mogu zodovoljiti i najzahtjevnije projekte. Jedan d najvećih izazova pri izradi višejezičnog sajta na WordPress platformi je odabir odgovarajućeg rješenja. U predavanju ćemo proći kroz opcije koje se nude u WordPress ekosustavu za izradu višejezičnih sajtova ali i kroz proces koji se mora proći da bi se izradio jedan kvalitetan višejezični sajt.