Παναγιώτης Συνετός: Debugging με το Xdebug

Continue the discussion

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Published

August 26, 2019

“Η παρουσίασή του, δεν θα είναι ακριβώς παρουσίαση, αλλά περισσότερο live coding στο πως να χρησιμοποιηθεί το Xdebug για να κάνουμε debug τα projects μας. Η όλη παρουσίαση θα γίνει με τη χρήση του Local της Flywheel και θα περιγράψει

-πώς μπορείτε να ρυθμίσετε το Local,
-πώς να μεταφερθούν production sites στο Local για να γίνει το development
-πώς να ενεργοποιηθεί το Xdebug και πώς γίνεται το debugging στο PHPStorm, χωρίς τη χρήση var_dump και die (θα παρουσιάσει real life scenario από ένα bug που χρειάστηκε να διορθώσω για πελάτη μου)
-πώς να γυρίσετε εύκολα εκδόσεις PHP/DB/Webserver
-πώς να δημιουργήσετε καινούρια sites στο local και παρουσίαση των blueprints (έτοιμα WordPress installations, με συγκεκριμένα themes/plugins για να ξεκινήσει το development γρηγορότερα) “

Rate this:

Event

WordCamp Athens 2019 16

Speakers

Παναγιώτης Συνετός 1

Language

Greek/ελληνικά 47

Download
MP4: Low, Med, High, Original
OGG: Low
Subtitles
Subtitle this video →
Producer
%d bloggers like this: