Speakers: Assaf Cohen

  • Assaf Cohen: קייסטאדי: שיפור ביצועי אתר וורדפרס

    WordCamp Israel 2016Speaker: Assaf Cohen

    September 10, 2016 — אופטימיזציה לאתר וורדפרס אלו אתרים כבדים ואיטיים. מנסיוני כמקדם אני יודע שאחד הפרמטרים העיקריים לכך שאתר לא מצליח להתרומם בתוצאות החיפוש הם ביצועי האתר. בהרצאה נראה איך לקחנו אתר כבד, איטי ומסורבל – והפכנו אותו במספר צעדים למטוס סילון ולמעשה שיפרנו את זמן הטעינה שלו בלמעלה מ70%.

    במהלך ההרצאה נסקור כלי עבודה, נסקור תוספים שאמורים לסייע (חינמים ובתשלום) ונקבל טיפים מעשיים לשיפור יעילות טעינת ותפקוד אתר הוורדפרס שלנו, וכן נתמקד בבעיות שעלולות ליצור תבניות פופולריות ותוספים שונים לזמני הטעינה

    Presentation Slides »