Speakers: Borislav Arapchev

  • Borislav Arapchev: Какво е Mobile First Index и как да се адаптираме за него

    WordCamp Bulgaria 2020Speaker: Borislav Arapchev

    October 26, 2020 — Mobile First Index означава цялостна промяна в начина, по който Гугъл оценява и класира уеб-сайтовете при търсене . Алгоритъмът на световната търсачка вече анализира сайтовете с приоритет към мобилни устройства, на база технически и контент изисквания, както и тяхната ползваемост на мобилно устройство и на тази база ги подрежда в SERP. Mobile First Index е наложен от силно увеличената употреба на мобилни телефони в световен мащаб. Тази лекция ще ви подготви за тази промяна и да ви даде най-добрите практики, за да имате успех в новите условия.

    Presentation Slides »