Speakers: Igor Lopašovský

  • Igor Lopašovský: Modulárny prístup k CSS (Sass a Oxygen)

    WordCamp Bratislava 2018Speaker: Igor Lopašovský

    March 1, 2019 — Vraví sa, že frontenďáci nie sú skutoční programátori.

    Asi je správny čas zmeniť tento mýtus a ukázať, že aj frontend si zaslúži objektovo orientovaný prístup. Prednáška sa pokúsi zrozumiteľnou formou vysvetliť základy modulárneho prístupu k CSS využitím technológie Sass a metodológie Oxygen. Buďte ale pripravení na to, že vám hrozí zmena návykov v písaní CSS.