Speakers: Ivan Bjelajac

 • Ivan Bjelajac: The Importance Of Being First

  WordCamp Belgrade 2016Speaker: Ivan Bjelajac

  December 28, 2016 — Why innovation is important for business and marketing?

  It’s better to be first than it is to be better. It’s much easier to get into the mind first than to try to penetrate an existing market.

  If you can’t be first in a category, set up a new category you can be first in.

  Story of ManageWP and other products that created their own markets.

  Presentation Slides »

 • Ivan Bjelajac: High Speed WordPress Setup

  WordCamp Krakow 2015Speaker: Ivan Bjelajac

  January 22, 2016 — This topic would cover how website speed affects website earnings. How to measure website speed the right way and how to improve it by utilizing web hosting setups or managed providers, advanced caching and CDNs as well as optimizing your website.
  I would like to touch base on topics such as WordPress with PHP7 beta vs HHVM vs current PHP stable versions and how to use them to your advantage.
  Jak we właściwy sposób mierzyć prędkość strony? W jaki sposób szybkość wczytywania wpływa na zarobki właściciela witryny? W prezentacji znajdziemy odpowiedzi na te pytania, jak i wyjaśnienie sposobu na zoptymalizowanie prędkości poprzez wykorzystanie ustawień hostingu, narzędzi buforowania, rozproszenia systemu dostarczania treści (ang. Content delivery network, w skrócie: CDN), itd.
  Prezentacja obejmuje takie tematy jak WordPress z PHP7 beta vs HHVM vs PHP w stabilnych wersjach. Przybliżone zostały poszczególne narzędzia oraz sposoby na wykorzystywanie ich na swoją korzyść.

  Presentation Slides »