Speakers: Khonteeneung Saenghiruna

  • Khonteeneung Saenghiruna: 2019 Web Design Trends ที่คุณควรรู้ (บ้าง)

    WordCamp Bangkok 2019Speaker: Khonteeneung Saenghiruna

    July 12, 2019 — บอกเล่าถึงเทรนด์การออกแบบเว็บไซต์ในปี 2019 ที่คนทำเว็บ และนักออกแบบควรรู้(บ้าง) รวมถึงหลักการออกแบบ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เข้ากับเว็บของตัวเองเท่าที่จำเป็น โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนดีไซน์ของเว็บของตัวเองให้หมด ไม่งั้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่!!!