Speakers: Miloš Čolaković

  • Miloš Čolaković: Optimizacija Razvojnog Okruženja

    WordCamp Belgrade 2015Speaker: Miloš Čolaković

    September 26, 2015 — Ova demonstracija pokazuje kako od nule napraviti optimizovano razvojno okruženje na svim platformama, sa primarnim fokusom na PHP i WordPress. Takođe pokazuje kako lako integrisati alate poput xDebug, XHProf i Blackfire za debugovanje i optimizaciju samih aplikacija. Prolazi se kroz teme razvoja aplikacije na više PHP instalacija paralelno (5.2, 5.6 i HHVM) i menadžmenta okruženja koristeći WP-CLI.