Speakers: Radim Klaška

  • Radim Klaška: Silné stránky Drupalu

    WordCamp Prague 2020Speaker: Radim Klaška

    August 6, 2020 — Přednáška bude rozdělena do několika tématických celků. V prvním se posluchači dozví obecné informace o aktuální verzi Drupalu a o základních komponentách a principech. V druhé části si pak názorně na příkladech ukážeme, jak tyto komponenty efektivně využívat a co se s jejich pomocí dá jednoduše vytvořit. Na konci pak stručně představíme několik nejdůležitějších modulů (pluginů), které usnadňují práci jak vývojářům, tak editorům.

    Presentation Slides »