Speakers: Stanimir Stoyanov

 • Stanimir Stoyanov: Headless WordPress – или как да използваме WordPress като бекенд към собствената си уеб апликация.

  WordCamp Sofia 2019Speaker: Stanimir Stoyanov

  August 10, 2020 — В тази лекция ще споделя моя опит как да свържем WordPress като система за управление на съдържание с друга уеб апликация, която предоставя това съдържание към крайния потребител. Примерите в лекцията ще са базирани на работата ми по проект, който използва разработена от нас javascript single page апликация, която дава бърз достъп на клиентите до стотици статии за самопомощ на няколко езика. Headless философията ни позволява да се възползваме от удобството за обновяване и добавяне на съдържание от голям брой редактори, през добре познатия им WordPress бекенд, като в същото време визуализира съдържанието във вече съществуващата апликация, която клиентите ни използват за управление на услугата си.
  Ще обърна внимание на следните теми:
  – Как да прехвърлим всичко от WordPress, през REST API, към другата апликацията. стъпки от процеса: регистриране на REST endpoint, прехвърляне на навигационни менюта, breadcrumbs, seo тагове и други
  – Как да защитим максимално обмена на данни между WordPress и другата апликация
  – Как да улесним редакторите чрез добавяне на custom fields

 • Stanimir Stoyanov: Working Remotely

  Varna WordPress Meetup, Varna WordPress Meetup #2Speaker: Stanimir Stoyanov

  February 4, 2017 — Stanimir shares some real-life experience describing pros and cons on working remotely as a WordPress developer.

  Presentation Slides »