Speakers: Stefan Andonov

  • Stefan Andonov: WordPress Caching With NGINX

    Stefan Andonov: WordPress Caching With NGINX

    Varna WordPress MeetupSpeaker: Stefan Andonov

    November 13, 2017 — Стефан споделя личния си опит как използва NGINX, HTTP2 PUSH, CDN-и и plugin-и за WordPress, с които да докара един сайт до реално добри времена на зареждане от по 300ms и надолу. И всичко това с бюджетни сървъри от по $2 до $5 на месец.

    Presentation Slides »