‘CMS’ Videos

 • Nikos Giannopoulos: WordPress, more than a CMS – Expand with REST

  Nikos Giannopoulos: WordPress, more than a CMS – Expand with REST

  WordCamp Thessaloniki 2018Speaker: Nikos Giannopoulos

  February 28, 2019 — H παρουσίαση του έχει ως στόχο την ανάδειξη της δυναμικής του WordPress για γρήγορο, εύκολο prototyping νέων υπηρεσιών καθώς και την συνύπαρξη του με άλλα συστήματα σε ασυνήθιστες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, θα μας αναλύσει γιατί το WP REST api είναι πολύ σημαντικό και πως μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και γιατί το WordPress σαν μέρος μιας υπηρεσίας αποτελεί σημαντική προσθήκη. Θα μας μιλήσει ακόμη για τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της χρήσης του WordPress για την ανάπτυξη υπηρεσιών, αναφέροντάς μας ακόμη μερικά no label παραδείγματα χρήσης του WordPress σε μη συνηθισμένες εργασίες.

  His presentation aims to highlight the dynamics of WordPress for fast, easy prototyping of new services as well as coexistence with other systems in unusual conditions. More specifically, he will analyze why WP REST api is very important and how we can take advantage of it and why WordPress as part of a service is an important addition. He will also talk to us about the disadvantages and benefits of using WordPress to develop services, even mentioning some non-label examples of using WordPress in unusual tasks.

  Presentation Slides »

 • Jim Bowes and Jon Bird: When One Size Doesn’t Fit All - Leveraging A Secondary CMS

  Jim Bowes and Jon Bird: When One Size Doesn’t Fit All – Leveraging A Secondary CMS

  WordCamp London 2018Speakers: Jim Bowes, Jon Bird

  January 4, 2019 — Content management systems (CMSs) arose in the early 2000s, revolutionising website design. The old-fashioned style, stale content and low compatibility with mobile devices have driven website creation into the future. Modern, interactive, consistent multi-device and multi-channel experiences are now necessities. To power these online experiences, large, enterprise-level companies once were limited to a single, proprietary CMS. Today, many organisations are starting to realise that there can be tangible benefits to having multiple, strategic CMSs, including faster time to market, ease of use, agility and the ability to experiment and customise quickly.

  Join Jon Bird, head of Enterprise Sales and Strategic partnerships for WP Engine, and Jim Bowes, CEO of Manifesto, as they dive into the recently commissioned research, which surveyed 300 enterprise-level IT and marketing decision-makers in the U.S. and U.K. and look at what this means in practice for agencies using WordPress.

 • Treighton Mauldin: Using WordPress As A Decoupled CMS For A Single Page Application

  Treighton Mauldin: Using WordPress As A Decoupled CMS For A Single Page Application

  WordCamp Sacramento 2017Speaker: Treighton Mauldin

  December 21, 2018 — This talk will go into detail about when, why and how to use WordPress as a decoupled CMS backend with a React / Node frontend. This talk is equal parts tutorial, existential dive into when it is appropriate to use modern web application architecture, and lessons learned from my journey building a React SPA with a WordPress backend.

 • Mark Wilkinson: WordPress is a CMS not a CMS

  Mark Wilkinson: WordPress is a CMS not a CMS

  WordCamp Bristol 2017Speaker: Mark Wilkinson

  October 12, 2018 — WordPress allows users to manage their content through the WordPress admin screens. This means users can add, edit and delete content and media and manage their sites without the need to ask developers for every change. WordPress is a content management system, but all too often it can end up becoming a content mismanagement system when editing and managing the site is just too difficult, This talk goes through some of the ways in which we build sites so they are easy to content manage, whilst allowing clients to edit pretty much all of their site. It will cover the different methods we use to make content management easy and some of the problems that we see with sites we have been asked to improve. Hopefully by the end of this talk attendees will come away with some practical examples on how to make content management with WordPress easier and quicker for users.

  Presentation Slides »

 • Thiago Loureiro: Headless WordPress + React

  Thiago Loureiro: Headless WordPress + React

  WordCamp Hamilton 2018Speaker: Thiago Loureiro

  June 4, 2018 — The idea of this talk is to provide some insight and show a possible way of using WordPress as a headless CMS and take advantage of modern JS frameworks. Part of the presentation will be focused on showing how to build a simple application using this approach and the cool possibilities of using React + WP.

 • Thord D. Hedengren: WordPress versus

  Thord D. Hedengren: WordPress versus

  WordCamp Stockholm 2017Speaker: Thord D. Hedengren

  January 29, 2018 — Hur står sig WordPress mot andra CMS? Här jämför vi och diskuterar användningsområden med mera.

 • Markus Wortmann: SIWECOS mit dem CMS-Garden

  Markus Wortmann: SIWECOS mit dem CMS-Garden

  WordCamp Cologne 2017Speaker: Markus Wortmann

  December 1, 2017 — Sicherheitslücken gibt es in jeder Software, auch in Content-Management-Systemen (CMS). Rund 97% aller Cyberangriffe erfolgen auf solche Sicherheitslücken. Deshalb ist es immens wichtig, dass Sicherheitsupdates zeitnah eingespielt werden.

  Doch die Zeitfenster zwischen dem Bekanntwerden einer Sicherheitslücke und den automatisierten Angriffen werden immer kürzer. Mit dem Veröffentlichen des Updates wird im Normalfall auch der Angriffspunkt bekannt und kann ausgenutzt werden. Hier liegt der Gedanke nahe, dass die Webhoster solche Angriffe über die Web Application Firewall abfangen können, so sie denn nur rechtzeitig davon erfahren.

  Der Name des Projekts, SIWECOS, steht für Sichere Webseiten und Content-Management-Systeme. Das Projekt hilft kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) beim Vermeiden von Cyberangriffe auf ihre CMS. Im Rahmen der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft ist SIWECOS vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Die Initiative will vor allem KMU beim sicheren Einsatz von Internet- und Telekommunikationssystemen unterstützen.

 • Jean-François Arseneault, Maxime Jobin: Pirates des CMS

  Jean-François Arseneault, Maxime Jobin: Pirates des CMS

  WordCamp Montreal 2017Speakers: Jean-François Arseneault, Maxime Jobin

  October 16, 2017 — otre site est lent depuis un bon moment et vous ne savez tout simplement pas quoi faire. Ce matin, en vous rendant sur votre site, celui-ci n’affiche tout simplement plus. Vous contactez votre hébergeur pour vous rendre compte que votre site web a été piraté. Ayayaye! La journée commence bien mal….

  Ce scénario qui semble irréaliste se produit chaque jour. Ne soyez pas la prochaine victime.

  Cette démonstration utilisera un véritable site WordPress hébergé sur le web, et le site sera “mal conçu”, “non-optimisé”, “non-sécurisé”, piraté, alouette!

  Venez nous aider à sauver un site web de sa terrible situation et surtout, vous préparer à ce que ça ne vous arrive jamais.

 • Stephen Tiszenkel: Beyond the Blog: WordPress as a Comprehensive CMS for Media Organizations

  Stephen Tiszenkel: Beyond the Blog: WordPress as a Comprehensive CMS for Media Organizations

  WordCamp Rhode Island 2017Speaker: Stephen Tiszenkel

  October 11, 2017 — Fourteen years after WordPress’ initial release, the platform is widely adopted and well-respected by major media organizations. Yet many industry leaders still view it exclusively as blogging software.

  In this talk, Stephen Tiszenkel will explore why this idea persists and how to overcome it. He’ll take a comprehensive look at some of the tools you can use to meet all the needs of a progressive, digitally savvy, growth-minded multimedia publisher.

  Intended Audience Type: Developers, Content Managers, Executives
  Intended Audience Experience: All levels of experience

 • Aleksander Kuczek: Jak doszło do tego, że WordPress zasila 27% internetu?

  Aleksander Kuczek: Jak doszło do tego, że WordPress zasila 27% internetu?

  WordCamp Lublin 2017Speaker: Aleksander Kuczek

  August 31, 2017 — Wszyscy wiemy, że WordPress to najpopularniejszy CMS na tej planecie. Podczas prezentacji Aleksandra cofniemy się w czasie i zobaczymy jak doszło do tego, że projekt rozwijany po godzinach przez Matta Mullenwega stał się zjawiskiem na skalę globalną.

  Presentation Slides »