‘diversity’ Videos

 • Maziar Firuzmand: WordPress and problem of diversity with a case study of Artbees

  Maziar Firuzmand: WordPress and problem of diversity with a case study of Artbees

  WordCamp Thessaloniki 2018Speaker: Maziar Firuzmand

  March 4, 2019 — Ιρανός στην καταγωγή, είναι συνιδρυτής του Artbees, μιας εταιρείας που βασίζεται στο WordPress μαζί με τον αδελφό του και έναν άλλο φίλο στο Ιράν και αντιμετώπισε το πρόβλημα των παγκόσμιων κυρώσεων και εμπάργκο κατά της χώρας του ακριβώς στα όρια του ξεκινήματός του. Έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να λύσουν αυτό το αυξανόμενο παγκόσμιο πρόβλημα εντός των ορίων του νόμου και να προχωρήσουν προς τα όνειρά τους. Θα μοιραστεί την ιστορία του για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που έχουν επιβληθεί στους πολίτες μιας συγκεκριμένης χώρας από τον εξωτερικό κόσμο και πώς κατόρθωσαν να τα αντιμετωπίσουν επιτυχώς ένα προς ένα και να ιδρύσουν μια νόμιμη και επιτυχημένη επιχείρηση με 30+ μέλη σε όλο τον κόσμο από διαφορετικές φυλές, χώρες και θρησκείες. Στο πρώτο τμήμα της παρουσίασής του θα ορίσει το πρόβλημα της διαφορετικότητας που επηρεάζει τον κόσμο της τεχνολογίας με διάφορες μορφές. Στο δεύτερο μέρος θα υπογραμμίσει τον τρόπο με τον οποίο το WordPress ως μια ανοιχτή κοινότητα τους βοήθησε να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα με επίκεντρο την περιπτωσιολογική μελέτη της εξέλιξης του Artbees και στο τελευταίο τμήμα θα ολοκληρώσει με έναν κατάλογο αρχών και πρακτικών που εναγκαλίζόνται το WordPress και η Automattic για να ενθαρρύνουν την ποικιλομορφία και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εμπνεύσουν τον κόσμο της τεχνολογίας για την επίλυση του σημερινού προβλήματος της πολυμορφίας.

  Being an Iranian, he has co-founded Artbees as a WordPress-based company along with his brother and one other friend in Iran and was faced with the problem of global sanctions and embargoes against his country right in the verge of their startup. They had to find a way to solve this growing global problem within confines of law and move towards their dreams. He is gonna share his story of dealing with all the problems imposed to the citizens of a particular country from outer world and how they managed to successfully address them one by one and make a legal and successful business with 30+ members around the globe from different race, country, and religions. In the first section of his presentation, he will define the problem of diversity affecting the tech world in different forms. In the second part he will delineate how WordPress as an open community helped them address these problem with a focus on case study of the evolution of Artbees and in the last section he will conclude by a list of principles and practices WordPress and Automattic embrace to encourage diversity and how they can inspire the tech world to solve the current problem of diversity.

  Presentation Slides »

 • Charles Earl: Distributed Diversity, building diversity and inclusion in distributed companies

  Charles Earl: Distributed Diversity, building diversity and inclusion in distributed companies

  WordCamp Atlanta 2018Speaker: Charles Earl

  January 17, 2019 — This talk will discuss approaches to diversity and inclusion at distributed companies. One potential
  of a distributed company is that of global diversity. What is the reality? How are distributed companies
  working to increase workforce diversity, grow internal talent, increase internal engagement, and set new standards for cultural leadership?

  In this talk I’ll take a deep dive into efforts at Automattic (the company behind WordPress.com) and also look
  at efforts at companies such as Github.

 • Tracy Levesque: Diversity Works
 • Gaurav Pareek: Diversity And Inclusion In Open Source Communities - An Indian Perspective

  Gaurav Pareek: Diversity And Inclusion In Open Source Communities – An Indian Perspective

  WordCamp Udaipur 2017Speaker: Gaurav Pareek

  July 17, 2017 — Gaurav works as a Happiness Engineer at Automattic. He is in the web industry for about 8 years, and have donned a number of hats during this period, including startup founder, developer, designer, business manager, front office, 3d architectural designer, in-house developer etc.
  With this talk, he want to explain how he have perceived these issues during his involvement in communities over the years, and want to raise some questions about the current situation, and what can be done to improve (and what exactly do we call improvement in such a case).

 • Jenny Wong: We Didn’t Care About Diversity… What Happened Next Is Insane!

  Jenny Wong: We Didn’t Care About Diversity… What Happened Next Is Insane!

  WordCamp Europe 2017Speaker: Jenny Wong

  June 21, 2017 — As a conference speaker, community conference organiser and Open Source evangelist, Jenny loudly cheers people on to share knowledge and contribute back to Open Source projects. Her love for development goes beyond the screen and she is an advocate of both the PHP and WordPress communities.

  She said during her talk “What happens when you create an event and don’t care about diversity? What happens when you don’t listen to what everyone tells you but think in entirely different terms? This lightning talk will tell you what happened when I stopped caring about diversity and started thinking about event organisation in a different way. What we learned will blow your mind.”

  Presentation Slides »

 • Panel Discussion: WordPowerment - Practical Approaches to Diversity and Empowerment in the WordPress Community

  Panel Discussion: WordPowerment – Practical Approaches to Diversity and Empowerment in the WordPress Community

  WordCamp London 2017Speakers: Cedric Kisema, Elizabeth S Barker, Jenny Wong, Jessica Rose Meri Williams

  May 30, 2017 — Protecting diversity, empowering oneself and ones colleagues are difficult are challenging career questions that we all face at some point during our professional lives. As WordPress professionals, we are lucky that, in addition to our communities as freelancers, agencies or publishers, the larger WordPress community serves as a support network when we face these challenges. The goal of this panel is to bring together professionals from different sectors of the WordPress community to share their experiences facing questions of diversity and empowerment in the WP community.

 • Tracy Levesque: You Need Diversity On Your Team

  Tracy Levesque: You Need Diversity On Your Team

  WordCamp San Diego 2017Speaker: Tracy Levesque

  May 14, 2017 — In this business track session, Tracy will share insights from decades of entrepreneurship experience. Her core message? No matter how awesome your team, if it’s not diverse, you’ll have blind spots. You need diversity.

  Presentation Slides »

 • Marc Coleman: Diversity And The Design Team

  Marc Coleman: Diversity And The Design Team

  WordCamp US 2016Speaker: Marc Coleman

  December 11, 2016 — The products we build as designers often have to reach a variety of audiences. Some of best collaborations have benefited from diverse perspectives and a unified effort. How do we create teams that value open participation by employees with different perspectives and personalities?

  This talk will at empathy, intersectionality and other concepts as the relate to building and maintaining strong teams.

 • Amina Malik: Empowering Girls To Code

  Amina Malik: Empowering Girls To Code

  WordCamp Antwerp 2016Speaker: Amina Malik

  July 5, 2016 — Having graduated in Social Design, my ability to merge this field with communication in the world of web puts me in a stimulating position today, but it’s a position not many women know they can reach; especially women of colour – since the tech world is portrayed as a male-dominated industry. I hope to contribute to the growing conversation about how we can make tech more welcoming and accessible for women whose contribution in such fields is often overlooked.

 • Juliette Reinders Folmer and Wouter Groenewold: DiversITy Matters

  Juliette Reinders Folmer and Wouter Groenewold: DiversITy Matters

  WordCamp Europe 2015Speakers: Juliette Reinders Folmer, Wouter Groenewold

  July 16, 2015 — In this talk wel look at some of the psychological and sociological aspects which inhibit the change to a more diverse workforce in the IT industry. But we don’t stop there: we all are in a unique position to contribute to this change, so let’s discuss what each of us can do today to move towards a healthier and more economically sane industry.