‘WordPress setup’ Videos

 • Starting fresh on WordPress, Part 1

  Meetup NEO 2022, Meetup NEOSpeaker: Maestro Stevens

  November 18, 2022 — This presentation suggests best practices for setting up WordPress and Gutenberg. Learn more about customizing settings, adding themes, and adding plugins.

  Presentation Slides »

 • Ivan Bjelajac: High Speed WordPress Setup

  WordCamp Krakow 2015Speaker: Ivan Bjelajac

  January 22, 2016 — This topic would cover how website speed affects website earnings. How to measure website speed the right way and how to improve it by utilizing web hosting setups or managed providers, advanced caching and CDNs as well as optimizing your website.
  I would like to touch base on topics such as WordPress with PHP7 beta vs HHVM vs current PHP stable versions and how to use them to your advantage.
  Jak we właściwy sposób mierzyć prędkość strony? W jaki sposób szybkość wczytywania wpływa na zarobki właściciela witryny? W prezentacji znajdziemy odpowiedzi na te pytania, jak i wyjaśnienie sposobu na zoptymalizowanie prędkości poprzez wykorzystanie ustawień hostingu, narzędzi buforowania, rozproszenia systemu dostarczania treści (ang. Content delivery network, w skrócie: CDN), itd.
  Prezentacja obejmuje takie tematy jak WordPress z PHP7 beta vs HHVM vs PHP w stabilnych wersjach. Przybliżone zostały poszczególne narzędzia oraz sposoby na wykorzystywanie ich na swoją korzyść.

  Presentation Slides »