Marek Kučák: WordPress ako nástroj marketingovej komunikácie

Continue the discussion

Published

December 19, 2016

Vývoj internetových stránok ako nástroja marketingovej komunikácie.
Zmena podmienok a nástrojov marketingovej komunikácie.
WordPress ako platforma pre marketing a komunikáciu so zákazníkom.
Výhody a nevýhody WordPress pre tvorbu komerčných portálov a stránok.

Presentation Slides »

Rate this:

Event

WordCamp Žilina 2016 7

Speakers

Marek Kučák 1

Tags

Website Development 7

Language

Slovak/Slovenčina 80

Download
MP4: Low, Med, High, Original
OGG: Low
Subtitles
Subtitle this video →
%d bloggers like this: